Форматування абзацу

У документі групу пропозицій, що відносяться до однієї теми, зазвичай оформляють у вигляді абзацу. Правильно розставлені абзаци полегшують читання документа. Новий абзац починається з нового рядка. Він може містити лише один символ абзацу (порожній абзац) або складатися з декількох рядків тексту.
Символ кінця абзацу з'являється після натиснення клавіші Enter. У літературі цей символ інколи називають недрукованим, оскільки він не відображується при друці документа. Якщо ви хочете почати новий рядок, не починаючи нового абзацу, то натискуйте клавіші Shift+Enter.
До недрукованих відноситься також символ пропуску. Його часто виводять на екран в процесі редагування, аби прибрати зайві пропуски між словами. Для відображення недрукованих символів у вікні документа натискуйте на панелі інструментів Стандартна кнопку Недруковані знаки.
Якщо курсор стоїть перед символом абзацу, то після натиснення клавіші Enter буде створений новий абзац такого ж формату, що і попередній. Якщо видалити символ абзацу, то всі атрибути подальшого абзацу набувають атрибутів попереднього. Для форматування декількох абзаців або всього документа виділите їх і задайте параметри форматування: відступи, вирівнювання, інтервали, положення на сторінці.
Для форматування абзацу можна використовувати

 •  область завдань Показати форматування;
 •  діалогове вікно, що відображується після вибору команди Абзац (Paragraph) у меню Формат (Format);
 •  кнопки панелі інструментів Форматування (Formatting).


При форматуванні абзацу використовуються також контекстне меню, що містить команди Табуляція (Tabs), Кордони і заливка (Borders and Shading) і Список (Bullets and Numbering) з меню Формат (Format). Аби забезпечити одноманітність при форматуванні документа, бажано користуватися стилями (див. главу 9, розділ «Вживання стилів»)

Відступи, виступи і інтервали


Відступом називається відстань між текстом і лівим або правим полем сторінки. При створенні виступу відбувається зсув елементу, наприклад, маркера, номера або слова, ліворуч від первинної лінії тексту.
Відступи і виступи задаються декількома способами: клавішею Tab, в діалоговому вікні Абзац (Paragraph) на вкладці Відступи і інтервали (Indents and Spacing) за допомогою лінійки, кнопками панелі інструментів Форматування (Formatting) і з клавіатури.
Відкриємо вкладку Відступи і інтервали (Indents and Spacing) у діалоговому вікні Абзац (мал. 6.6). У рамці Відступ (Indentation) встановимо величини відступів від краю сторінки: зліва (Left) і справа (Right), Якщо задати негативне значення відступу, то текст буде винесений на ліве або праве поле.
При введенні тексту після натиснення клавіші Enter покажчик автоматично перейде до наступного абзацу з врахуванням відступу або виступу заданого в полі на (By), якщо в списку, що розкривається, перший рядок (Special) встановлений елемент Відступ (First line). Якщо в цьому списку встановлений елемент Виступ (Hanging) то заданий відступ поширюватиметься на весь абзац, окрім першого рядка. Виступи першого рядка абзацу застосовуються в маркірованих і нумерованих списках, в бібліотечних покажчиках. При установці елементу немає (попові) жоден рядок не має відступу або виступу.
Розміри інтервалів в пунктах між абзацами задаються в рамці Інтервал (Spacing) у списках перед (Before) і після (After). Розміри інтервалів до і після абзацу часто задають для заголовків.
Міжрядковий інтервал визначає відстань по вертикалі між рядками тексту. В більшості випадків він береться рівним 120% від розміру шрифту.Мал. 6.6 Діалогове вікно, що дозволяє задати відступи і інтервали

 Назвемо деякі елементи списку, що розкривається, міжрядковий (Line Spacing):

 •  Одинарний (Single) — встановлює міжрядковий інтервал для кожного рядка залежно від розміру максимального символу рядка.
 •  Мінімум (At Least) — встановлює мінімальний міжрядковий інтервал з врахуванням різних чинників, наприклад, верхнього або нижнього індексу.
 •  Точно (Exactly) — задає фіксований міжрядковий інтервал між всіма рядками.
 •  Множник (Multiple) — дозволяє задати в полі значення (At) кратність міжрядкового інтервалу одинарному.'


Для установки відступу абзацу з клавіатури натискуйте клавіші Ctrl+ь (Ctrl+M), для видалення відступу Ctrl+Shift+ь (Ctrl+Shift+M).

Форматування абзаців за допомогою горизонтальної лінійки


Відступ абзацу або замаркированного фрагмента регулюється на лінійці трикутним маркером 2, направленим вістрям вгору (мал. 6.7). Величина відступу першого «червоного» рядка абзацу задається положенням маркера (3), направленого вістрям вниз, на верхньому кордоні лінійки. Для переміщення табулятора по лінійці покажчик миші фіксують на табуляторі і протягають його при лівій клавіші миші, що натискує. Маркери табуляції показані на мал. 6.12.Мал. 6.7 Горизонтальна лінійка
1 — кнопка, що управляє вирівнюванням табуляції, 2—маркер, регулюючий відступ абзацу по лівому краю, 3 — маркер, що визначає відступ першого рядка, 4 — маркер, регулюючий відступ абзацу по правому краю

Вирівнювання рядків


У Word передбачено чотири варіанти вирівнювання рядків по лівому і правому краю абзацу: По лівому краю (Left) По центру (Center), По правому краю (Right) і По ширині (Justified). Вони задаються в списку, що розкривається Вирівнювання (Alignment) на вкладці Відступи і інтервали (Indents and Spacing) у діалоговому вікні Абзац (Paragraph) (див. мал. 6.6). Вибране вирівнювання поширюється на весь виділений абзац.
При вирівнюванні тексту по лівому краю всі рядки абзацу починаються впритул до лівого краю, як при друці на машинці, що пише, при вирівнюванні по правому краю всі рядки абзацу закінчуються впритул до правого поля (лівий край виходить нерівним). Аби розташувати абзац впритул до правого поля, не задавайте відступів абзаців.
При вирівнюванні по центру всі рядки центруються між лівим і правим полем. При цьому краще задати нульові відступи і не давати червоного рядка. При вирівнюванні по ширині всі рядки вирівнюються відразу по обох краях тексту за рахунок збільшення відстані між словами.
Вирівнювання по правому краю застосовується в колонтитулах, при друці чисел або тексту в дві колонки. Центрувати зручно заголовки. Вирівнювання по ширині використовується в книгах.
На панелі інструментів Форматування (Formatting) знаходяться кнопки, що забезпечують форматування символів і абзацу. По активній кнопці можна визначити, яке вирівнювання задане для поточного абзацу. Для вирівнювання поточного абзацу або декількох виділених абзаців можна скористатися кнопками на панелі форматування або натискувати вказане поєднання клавіш:
По лівому краю (Align Left) — Ctrl+д (Ctrl+L)
По центру (Center) — Ctrl+y (Ctrl+E) 
По правому краю (Align Right) — Ctrl+к (Ctrl+R)
По ширині (Justify) — Ctrl+o (Ctrl+J).
Клавішу табуляції можна використовувати для вирівнювання тексту, створення фіксованого відступу на початку кожного рядка або для розміщення тексту в таблиці, що не має обрамлення. Використовувати пропуск для цих цілей не рекомендується.
Регулювання при друці положення рядків абзацу при переході на нову сторінку
У групі Розбиття на сторінки (Pagination) передбачена установка наступних прапорців:

 •  заборона висячих рядків (Window/Orphan control) — запобігає виводу на друк одиночного останнього рядка абзацу вверху сторінки або не залишає лише перший рядок абзацу внизу сторінки;
 •  не розривати абзац (Keep lines together) — забороняє переносити на наступну сторінку частину абзацу;
 •  не відривати від наступного (Keep with next) — забезпечує друк виділеного абзацу і наступного за ним на одній сторінці;
 •  з нової сторінки (Page break before) — вставляє розрив сторінки перед вибраним абзацом, аби друкувати цей абзац з нової сторінки. Ця функція дозволяє друкувати заголовок розділу з нової сторінки.Мал. 6.8 Діалогове вікно Абзац з відкритою вкладкою Положення на сторінці

Установка прапорця заборонити нумерацію рядків (Suppress line numbers) — пригнічує процес нумерації рядків у виділеному абзаці, якщо в цьому розділі рядка нумеруються. Прапорець заборонити автоматичне перенесення слів (Don't hyphenate) — забороняє автоматичне розставляння перенесень слів у виділеному абзаці.

 

Друзі сайту:


1
2 3 4

::  Меню ::

Введення
Початкові відомості про Microsoft Office System і Microsoft Office 2003 Перегляд документа у вікні додатка Microsoft Office 2003. Створення, відкриття, збереження і відновлення документа
Знайомимося з Microsoft Word 2003 Редагування документа Word 2003 Автоматизація виконання окремих операцій в Word 2003
Форматування текстового документа
Робота з таблицею і написом
Використання меню Вставка. Вставка і форматування малюнка в Word
Стилі і шаблони, структура документа
Оформлення документа
Налаштування параметрів роботи Word 2003
Друк документа Word Знайомимося з Excel 2003
Введення і редагування даних Excel
Форматування і захист аркуша Excel 2003
Виконання розрахунків по формулах в Excel 2003 Побудова діаграм, свідомість малюнка на аркуші Excel
Аналіз даних в Excel 2003
Друк документа і налаштування Excel 2003
Знайомимося з Outlook 2003
Теки Outlook і їх призначення
PowerPoint 2003 — засіб для створення і демонстрації презентацій
Знайомиться з Microsoft Access 2003 Використання запитів для роботи з даними
Створення і використання форм в Access 2003 Звіти, сторінки доступу до даних, макроси, налаштування бази даних Access 2003
Використання Microsoft Office 2003 для роботи в Інтерлеті
Використання декількох додатків Microsoft Office 2001 в одному документі. Підтримка розпізнавання мови і голосове управління комп'ютером


:: Каталог ::

 

Автомобили Производство Наука и образование Домашний очаг Спорт Новости и СМИ Компьютеры Товары и услуги Отдых и развлечения Мобильники  Медицина и здоровье Бизнес и финансы Работа и заработок Непознанное Интернет Справки Общество и политика Культура и искусство Юмор  


:: Підтримка ::

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2003
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Статистика ::

 

:: Навігация ::

  Головна
  Гостьова книга
  Додати у вишукане  

 

 

 


 

Copyright © Asentli, 2008