Автоформат


Excel дозволяє професійно оформити таблицю по вибраному зразку з набору різних форматів. Для швидкого оформлення таблиці виділите прямокутний діапазон з даними і виберіть в меню Формат (Format) команду Автоформат (AutoFormat). Діалогове вікно команди (мал. 15.12) містить список форматів, що відрізняються обрамленням і заливкою вічок, параметрами шрифту і колірним оформленням. Автоформат розташовує заголовки рядків і стовпців відповідно в лівому стовпці і верхніх рядках. Виділите вподобаний вам зразок автоформату в діалоговому вікні.
Якщо натискувати кнопку Параметри (Options) то внизу вікна відображуватимуться додаткові параметри вживання автоформату, об'єднані в групу Змінити (Formats to apply). Вони дозволяють змінити формат чисел (Number), шрифт (Font), вирівнювання (Alignment), рамки (Border), узори (Patterns), ширину і висоту (Width/Height). Зніміть прапорці з атрибутів, які не потрібно застосовувати до елементів таблиці і натискуйте кнопку ОК. Вибраний формат буде автоматично застосований до таблиці.Мал. 15.12 Діалогове вікно Автоформат після натиснення кнопки Параметри

Для видалення форматування, виконаного за допомогою команди Автоформат (AutoFormat) виділите діапазон вічок і виберіть в меню Формат (Format) цю команду. У діалоговому вікні Автоформат (AutoFormat) виберіть варіант Немає (None) і натискуйте кнопку ОК.

 

Друзі сайту:


1
2 3 4 Tnx.net