Вставка номера сторінки


Номер сторінки можете помістити вгорі або внизу сторінки. До нього можна додати номер частини і глави. Вставити в документ номери сторінок можна наступними способами:
Перший спосіб. Виберіть команду Колонтитули (Header and Footer) у меню Вигляд (View) . Word перейде в режим розмітки сторінки. На екрані відображуватимуться верхнє (мал. 10.2) або нижнє поле колонтитулу, обмежене пунктирною лінією, і панель інструментів Колонтитули . Встановите курсор в колонтитулі на місці вставки і натискуйте кнопку Номер сторінки (Insert Page Numbers) на панелі інструментів Колонтитули (Header and Footer) (див. вище розділ «Колонтитули»).
Другий спосіб. Виберіть в меню Вставка (Insert) команду Номери сторінок (Page Numbers) . У діалоговому вікні Номери сторінок (Page Numbers) (мал. 10.3) у списку, що розкривається Положення (Position) вкажіть, в якому колонтитулі — верхньому або нижнем — повинні виводитися на друк номера сторінок. Список, що розкривається Вирівнювання (Alignment) дозволяє задати положення номера сторінки зліва, справа або в центрі колонтитулу.
Якщо в документі є дзеркальні поля, а номери сторінок потрібно розмістити на зовнішніх або внутрішніх краях аркуша, виберіть одне із значень: Усередині (Inside) , Зовні (Outside) або Від центру (Center) і тому подібне Установка прапорця Номер на першій сторінці (Show number on first page) забезпечує відображення номера сторінки на першій сторінці документа або розділу.Мал. 10.3 Діалогове вікно, що дозволяє задати розташування номера сторінки на аркуші при друці

Номери сторінок відображуються світло-сірими цифрами в області колонтитулів в режимі розмітки сторінки. Для їх відображення у вікні документа виберіть команду Розмітка сторінки (Print Layout) у меню Вигляд (View) або натискуйте кнопку Режим розмітки (Print Layout) на горизонтальній смузі прокрутки внизу вікна. Для видалення номера сторінки виберіть команду Колонтитули (Header and Footer) у меню Вигляд (View) виділите номер сторінки і натискуйте клавішу Delete .

Завдання номера сторінки і параметрів його форматування

  •  У списку, що розкривається Формат номера (Numberformat) виберіть формат номера сторінки: арабські або римські цифри, рядкові або заголовні букви латинського алфавіту.
  •  Установка прапорця Включити номер глави (Include chapter number) дозволяє в нумерації сторінок вказувати номер глави, наприклад 1.10.
  •  Установка перемикача в положення почати з (Start at) дозволяє задати початковий номер першої сторінки розділу, в якому знаходиться курсор.
  •  У списку, що розкривається, починається із стилю (Chapter starts with style) виберіть стиль заголовка для назв глав в документі.
  •  У списку, що розкривається роздільник (Use separator) задайте символ, що відділяє номер глави від номера сторінки.Мал. 10.4 Діалогове вікно Формат номера сторінки

Свідомість різних колонтитулів для парних, непарних сторінок і для першої сторінки


У книзі або багатосторінковому документі, що має двосторонню верстку, колонтитули парних і непарних сторінок можуть відрізнятися, наприклад, на парній сторінці може бути приведене назва книги (документа), на непарній — номер і заголовок поточної глави. Номери непарної сторінки розташовуються біля правого краю поля, парною — біля лівого.
Прапорець першої сторінки (Different first page) у цій групі дає можливість задати для першої сторінки розділу або документа інший колонтитул. У списку Застосувати (Apply To) ви можете вибрати До всього документа (Whole Document) або до поточного розділу відносяться ваші установки.

Друк номера і назви глави на кожній сторінці


В області колонтитулу можна вставити поля, що містять ім'я файлу і дорогу до нього, дату і час друку. Для цієї мети в колонтитул слід вставити поле, тип якого задається в діалоговому вікні команди Поле (Field) у меню Вставка (Insert) .
Аби друкувати номер і назву глави в колонтитулі на кожній сторінці, встановите курсор в колонтитулі на місці вставки, виберіть команду Перехресне заслання (Cross-reference) у меню Вставка (Insert) вкажіть заголовок, що містить номер і назву глави документа і натискуйте кнопку Вставити (Insert) .

Відстань між верхним/нижним краєм сторінки і колонтитулом


Відстані відмірюються від краю сторінки до верхнього краю верхнього колонтитулу і до нижнього краю нижнього колонтитулу.

 

Друзі сайту:


1
2 3 4

::  Меню ::

Введення
Початкові відомості про Microsoft Office System і Microsoft Office 2003 Перегляд документа у вікні додатка Microsoft Office 2003. Створення, відкриття, збереження і відновлення документа
Знайомимося з Microsoft Word 2003 Редагування документа Word 2003 Автоматизація виконання окремих операцій в Word 2003
Форматування текстового документа
Робота з таблицею і написом
Використання меню Вставка. Вставка і форматування малюнка в Word
Стилі і шаблони, структура документа
Оформлення документа
Налаштування параметрів роботи Word 2003
Друк документа Word Знайомимося з Excel 2003
Введення і редагування даних Excel
Форматування і захист аркуша Excel 2003
Виконання розрахунків по формулах в Excel 2003 Побудова діаграм, свідомість малюнка на аркуші Excel
Аналіз даних в Excel 2003
Друк документа і налаштування Excel 2003
Знайомимося з Outlook 2003
Теки Outlook і їх призначення
PowerPoint 2003 — засіб для створення і демонстрації презентацій
Знайомиться з Microsoft Access 2003 Використання запитів для роботи з даними
Створення і використання форм в Access 2003 Звіти, сторінки доступу до даних, макроси, налаштування бази даних Access 2003
Використання Microsoft Office 2003 для роботи в Інтерлеті
Використання декількох додатків Microsoft Office 2001 в одному документі. Підтримка розпізнавання мови і голосове управління комп'ютером


:: Каталог ::

 

Автомобили Производство Наука и образование Домашний очаг Спорт Новости и СМИ Компьютеры Товары и услуги Отдых и развлечения Мобильники  Медицина и здоровье Бизнес и финансы Работа и заработок Непознанное Интернет Справки Общество и политика Культура и искусство Юмор  


:: Підтримка ::

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2003
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Статистика ::

 

:: Навігация ::

  Головна
  Гостьова книга
  Додати у вишукане  

 

 

 


 

Copyright © Asentli, 2008