Оператори, використовувані в Microsoft Excel


У Excel використовують наступних операторів:

  •  Арифметичні оператори — застосовуються при роботі з числами. Результатом виконання арифметичної операції завжди є число.
  •  Оператори порівняння — використовуються для порівняння двох чисел. В результаті виконання операції порівняння виходить логічне значення: істина або брехня.
  •  Текстовий оператор — застосовується для позначення операції об'єднання декількох послідовностей символів в одну послідовність символів.
  •  Адресні оператори — використовуються при засланнях на вічка. Призначення операторів приведене в таблиці 16.1.

Таблиця 16.1. Призначення використовуваних в Excel операторів


Арифметичні оператори

Призначення операторів

+ (знак плюс)

Складання

- (знак мінус)

Віднімання (або унарний мінус, наприклад —1)

/ (коса риска)

Ділення

* (зірочка)

Множення

% (знак відсотка)

Відсоток

А (кришка)

Піднесення до ступеня

Оператори порівняння
 

= (знак рівності)

Рівно

> (знак більший)

Більше

< (знак менший)

Менше

>= (знак більше і знак рівності)

Більше або рівно

<= (знак менше і знак рівності)

Менше або рівно

<> (знак менше і знак більший)

Не рівно

Текстовий оператор
 

& (амперсанд)

Об'єднання двох текстових рядків в одну

Адресні оператори
 

: (двокрапка)

Заслання на всі вічка між кордонами діапазону включно.

(кома)

Заслання на об'єднання вічок діапазонів.

(пропуск)

Заслання на загальні вічка діапазонів.


Арифметичні оператори


Арифметичними оператори набули найбільш широкого поширення. Вони забезпечують складання, віднімання, множення, ділення, піднесення до ступеня, знаходження відсотка за даними, приведеними в елементах електронної таблиці. Приклади використання арифметичних операторів наведені в таблиці 16.2. Передбачається, що у вічках Al, A2 і A3 містяться числа 4, 5 і 10 відповідно.

Таблиця 16.2. Приклади використання арифметичних операторів


Оператор

Приклад формули

Результат

+

А1+а2

9

-

А2-а1

1

*

А1*а2

20

/

Аз/а2

2

л

Аг2

16

%

2Л3

8


Excel виконує обчислення у формулах зліва направо і дотримує прийнятий в математиці пріоритет виконання арифметичних операцій. Першими виконуються операції піднесення до ступеня, потім множення і ділення, в останню чергу складання і віднімання, для зміни порядку виконання операцій використовуються дужки.
Дужки мають бути парними, пропуски перед дужками або після них не допускаються, наприклад:
=(Аз+15)/В4
де A3, В4 — заслання на вічка, 15 — числова константа, «+» і «/» — оператори складання і ділення.
Операції в дужках виконуються першими. Наприклад, у формулі = (А1+а2+аз)/3 спочатку обчислюється сума чисел, що містяться у вічках Al, A2 і A3, потім знайдена сума ділиться на 3, тоді як у формулі =А1+А2+АЗ/3 на 3 ділиться лише останній доданок, а не вся сума. Усередині дужок можна поміщати інші дужки, що називається вкладенням дужок.

 

Друзі сайту:


1
2 3 4

::  Меню ::

Введення
Початкові відомості про Microsoft Office System і Microsoft Office 2003 Перегляд документа у вікні додатка Microsoft Office 2003. Створення, відкриття, збереження і відновлення документа
Знайомимося з Microsoft Word 2003 Редагування документа Word 2003 Автоматизація виконання окремих операцій в Word 2003
Форматування текстового документа
Робота з таблицею і написом
Використання меню Вставка. Вставка і форматування малюнка в Word
Стилі і шаблони, структура документа
Оформлення документа
Налаштування параметрів роботи Word 2003
Друк документа Word Знайомимося з Excel 2003
Введення і редагування даних Excel
Форматування і захист аркуша Excel 2003
Виконання розрахунків по формулах в Excel 2003 Побудова діаграм, свідомість малюнка на аркуші Excel
Аналіз даних в Excel 2003
Друк документа і налаштування Excel 2003
Знайомимося з Outlook 2003
Теки Outlook і їх призначення
PowerPoint 2003 — засіб для створення і демонстрації презентацій
Знайомиться з Microsoft Access 2003 Використання запитів для роботи з даними
Створення і використання форм в Access 2003 Звіти, сторінки доступу до даних, макроси, налаштування бази даних Access 2003
Використання Microsoft Office 2003 для роботи в Інтерлеті
Використання декількох додатків Microsoft Office 2001 в одному документі. Підтримка розпізнавання мови і голосове управління комп'ютером


:: Каталог ::

 

Автомобили Производство Наука и образование Домашний очаг Спорт Новости и СМИ Компьютеры Товары и услуги Отдых и развлечения Мобильники  Медицина и здоровье Бизнес и финансы Работа и заработок Непознанное Интернет Справки Общество и политика Культура и искусство Юмор  


:: Підтримка ::

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2003
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Статистика ::

 

:: Навігация ::

  Головна
  Гостьова книга
  Додати у вишукане  

 

 

 


 

Copyright © Asentli, 2008