Редагування таблиці


Виділення елементів у таблиці


Для виділення елементу таблиці клацніть зліва від даних, розташованих у вічку, для виділення рядка клацніть лівішим за рядок поза таблицею. Аби виділити групу вічок, виділите перше вічко і, утримуючи такою, що натискує кнопку миші, перемістите покажчик в останнє вічко. 
Для виділення стовпця встановите курсор над стовпцем так, щоб він набрав вигляду вертикальної стрілки, направленої вниз, і натискуйте кнопку миші. Інший спосіб виділення фрагмента таблиці: виділите перше вічко, рядок або стовпець фрагмента, що виділяється, натискуйте клавішу Shift і, не відпускаючи її виділите останнє вічко, рядок або стовпець. Для виділення всієї таблиці помістите в неї курсор і натискуйте клавіші Alt+5 (5 на цифровій клавіатурі. Режим Num Lock має бути відключений).
Аби виділити рядок, стовпець або таблицю за допомогою меню, встановите курсор в елементі таблиці, що виділяється, і виберіть в меню Таблиця (Table) одну з команд, що входять в підміню Виділити (Select): Таблиця (Table), Стовпець (Column), Рядок (Row) або Вічко (Cell).

Вставка, копіювання і видалення елементів таблиці


Для додавання з клавіатури рядка таблиці встановите курсор в кінці рядка, після якого вироблятиметься вставка, і натискуйте клавішу Enter.
Аби додати декілька елементів таблиці, виділите стільки елементів таблиці, скільки ви хочете вставити, і виберіть в меню Таблиця (Table) одну з команд, що входять в пункт Вставити (Insert) наприклад Стовпці зліва (Columns to the Left) для вставки виділеної кількості стовпців зліва.
Після виділення елементів таблиці і вибору в меню Таблиця (Table) команди Вставити (Insert), Вічка (Insert Cells) з'являється діалогове вікно (мал. 7.4), в якому положенням перемикача визначають, як вироблятиметься вставка:

  •  із зрушенням управо (Shift cells Right).
  •  із зрушенням вниз (Shift cells down).
  •  вставити цілу рядок (Insert entire row).
  •  вставити цілий стовпець (Insert entire column).Мал. 7.4 Діалогове вікно, використовуване для вставки вічок

Табличні дані можна копіювати з однієї таблиці в іншу, перетягуючи мишачу виділену інформацію. Для видалення елементів таблиці виділите їх і виберіть в меню Таблиця (Table) одну з команд, що входять в пункт Видалити (Delete): Таблиця (Table), Рядки (Rows), Стовпці (Columns) або Вічка (Cells). Аби видалити вміст вічка, виділите її і натискуйте клавішу Delete.

Зміна розміру рядка і стовпця


За умовчанням висота рядка залежить від розміру використовуваного шрифту, ширина всіх стовпців однакова і залежить від їх кількості і відстані між полями сторінки. При введенні тексту після досягнення кордону вічка курсор переходить на наступний рядок. Після натиснення клавіші Enter у вічку створюється новий абзац. Висота вічка при цьому збільшується.
Для зміни висоти і ширини виділеного вічка або блоку вічок можна використовувати мишу. Встановите покажчик миші на кордоні вічка. Він набуде форми подвійної лінії із стрілками, направленими в протилежні сторони. Натискуйте кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістите кордон на нове місце. Якщо перед переміщенням виділити групу вічок, то буде змінена ширина (висота) лише цих вічок, а не всього стовпця (ряду).

Об'єднання і розбиття вічок


При створенні заголовка таблиці в деяких випадках необхідно об'єднати декілька вічок першого рядка в одну і відформатувати її вміст за допомогою команд з меню Формат (Format). Заголовок може розміщуватися на одній або декількох рядках. Аби об'єднати декілька вічок в одну, виділите їх і виберіть в меню Таблиця (Table) команду Об'єднати вічка (Merge Cells). Команда Розбити вічка (Split Cells) цього ж меню дозволяє розбити вічко, в якому встановлений курсор, на декілька рівних.Мал. 7.5 Розбиття вічок

Остання команда викликає на екран діалогове вікно (мал. 7.5), в якому можна задати Число стовпців (Number of columns) і Число рядків (Number of rows) на яке розбивається виділене вічко або кожне з виділених вічок.

Повторення заголовка таблиці на декількох листах


При розміщенні таблиці на декількох листах для автоматичного повторення заголовка на кожному аркуші виділите його і виберіть команду Заголовки (Heading Row Repeat) у меню Таблиця (Table). Коли ця команда активна, зліва від неї видно галочка. При зміні тексту заголовка на першій сторінці він автоматично зміниться на подальших сторінках.

Сортування таблиці поодинці або декільком стовпцям


Аби відсортувати таблицю поодинці або декільком стовпцям, виділите їх, і виберіть команду Сортування (Sort) у меню Таблиця (Table) (мал. 7.6). У рамці Сортувати (Sort by) у списку, що розкривається, вкажіть по якому стовпцю в першу чергу виробляти сортування. Положенням перемикача задайте, як виробляти сортування: за збільшенням (Ascending) або по убуванню (Descending). Якщо сортування буде виробляється по декількох стовпцях, то задайте порядок їх сортування в рамках Потім по (Then by).Мал. 7.6 Діалогове вікно, використовуване для сортування вмісту таблиці


Сортування тексту може бути проведена за абеткою, номерам або датам за збільшенням (Ascending) (від «А» до «Я» або від менших чисел до великих) або по убуванню (Descending) (від «Я» до «А» або від великих чисел до менших). Якщо два або більш за елементи починаються з однієї і тієї ж букви, то їх розташування визначається наступними буквами.

 

Друзі сайту:


1
2 3 4

::  Меню ::

Введення
Початкові відомості про Microsoft Office System і Microsoft Office 2003 Перегляд документа у вікні додатка Microsoft Office 2003. Створення, відкриття, збереження і відновлення документа
Знайомимося з Microsoft Word 2003 Редагування документа Word 2003 Автоматизація виконання окремих операцій в Word 2003
Форматування текстового документа
Робота з таблицею і написом
Використання меню Вставка. Вставка і форматування малюнка в Word
Стилі і шаблони, структура документа
Оформлення документа
Налаштування параметрів роботи Word 2003
Друк документа Word Знайомимося з Excel 2003
Введення і редагування даних Excel
Форматування і захист аркуша Excel 2003
Виконання розрахунків по формулах в Excel 2003 Побудова діаграм, свідомість малюнка на аркуші Excel
Аналіз даних в Excel 2003
Друк документа і налаштування Excel 2003
Знайомимося з Outlook 2003
Теки Outlook і їх призначення
PowerPoint 2003 — засіб для створення і демонстрації презентацій
Знайомиться з Microsoft Access 2003 Використання запитів для роботи з даними
Створення і використання форм в Access 2003 Звіти, сторінки доступу до даних, макроси, налаштування бази даних Access 2003
Використання Microsoft Office 2003 для роботи в Інтерлеті
Використання декількох додатків Microsoft Office 2001 в одному документі. Підтримка розпізнавання мови і голосове управління комп'ютером


:: Каталог ::

 

Автомобили Производство Наука и образование Домашний очаг Спорт Новости и СМИ Компьютеры Товары и услуги Отдых и развлечения Мобильники  Медицина и здоровье Бизнес и финансы Работа и заработок Непознанное Интернет Справки Общество и политика Культура и искусство Юмор  


:: Підтримка ::

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2003
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Статистика ::

 

:: Навігация ::

  Головна
  Гостьова книга
  Додати у вишукане  

 

 

 


 

Copyright © Asentli, 2008