Елементи вікна Microsoft Excel


Після запуску програми відкривається вікно Microsoft Excel, в якому виводиться назва програми і відкритого документа (за умовчанням Microsoft Excel — Книга! (Book!)} (мал. 13.1). Основним документом Excel є книга. Якщо створити новий документ, то Excel за умовчанням привласнить йому наступний номер книги: Кніга2 (Book2), КНІГАЗ (Book3) і так далі Вони можуть бути записані на диск у вигляді файлів у форматі *.xls. Кожна книга буде представлена в своєму вікні і відповідною нею кнопкою на панелі завдань.Мал. 13.1 Окно Microsoft-Excel 2003: 1 — рядок формул, 2 —заголовок стовпця, 3 — робоча область, 4 — активне вічко, 5 — заголовок рядка, 6 — вкладка аркуша, 7 — кнопки переходу на інший аркуш

Основні елементи вікна додатка Microsoft Office розглянуті в гла-ве-2, в розділі «Вікно додатка Office 2003». Тому в справжній главі ми розглянемо лише особливості вікна Excel.
Головне меню містить в основному ті ж пункти, що і інші додатки Office, наприклад, в порівнянні з меню Word, лише пункт Таблиця (Table) замінений на Дані (Data). Нижче за панель інструментів розташовані рядок формул (1) і робоча область електронної таблиці (3). Рядок формул використовується для введення у вічко даних і формул і їх редагування. Призначення окремих елементів рядка формул розглянуте в главі 14, в розділі «Введення даних у вічко» і в главі 16 в розділі «Введення формули у вічко». Відображення або утаєння панелі формул і рядка стану розглянуте в главі 19, в розділі «Налаштування інтерфейсу Excel».
У нижній частині вікна відображують вкладки листів (6) і рядок стану, в якому відображуються відомості про вибрану команду або параметр. Розташовані в рядку стану індикатори показують, чи діють режими розширення, додавання і які включені функціональні клавіші: Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock.

Робоча область електронної таблиці


Робоча область електронної таблиці складається з рядків і стовпців. Уздовж верхнього кордону таблиці видно заголовки стовпців (2), уздовж лівого кордону — заголовки рядків (5). Кожен стовпець позначається однією або двома буквами латинського алфавіту, починаючи з А, В, З і так до букви Z, потім використовуються імена з двох букв АА, АВ ...AZ, ВА, ВВ і так далі до букв IV, кожен рядок — числом — 1, 2, 3, 4 і так далі
Що відображує на екрані комп'ютера робоча область є невеликою частиною електронної таблиці. Таблиця може містити до 256 стовпців (28) і до 65536 рядків (216). Інформація, представлена в таблиці, зберігається у вічках, які утворюються на пересіченні рядків і стовпців. Активне вічко обведене рамкою (вічко С5). Заголовки рядка і стовпця активного вічка підсвічують.
Після виділення вічка її адреса або ім'я відображується в полі імені, яке розташоване біля лівого краю рядка формул. Аби переміститися до верхньої частини поточної області даних, двічі клацніть рамку виділеного вічка з відповідного боку.

Листи і книги


Як первинний документ для зберігання і обробки даних Microsoft Excel використовує аркуш. Листи служать для організації і аналізу даних. Можна вводити і змінювати дані одночасно на декількох листах, а також виконувати обчислення на основі даних з декількох листів. Кожен аркуш має ім'я, яке наводиться на кнопці ярличка (6) аркуша внизу вікна (мал. 13.1). Кількість листів в робочій книзі задається користувачем.
Імена листів відображуються на вкладках в нижній частині вікна книги. Для переходу з одного аркуша на іншій слід вибрати відповідну вкладку. Листи можна перейменовувати, вставляти, видаляти, переміщати або .копировать. Аркуш, в якому виконується робота, називається поточним. Будь-який аркуш можна представити з власним заголовком в окремому вікні.
Декілька листів об'єднують в книгу, яка грає роль папки—скоросшивателя і є окремим файлом, використовуваним для обробки і зберігання даних, наприклад, Кніга1.xls. При роботі з декількома книгами одночасно кожна книга відкривається в новому вікні.
Аркуш книги може містити таблицю (тому Excel інколи називають «електронною таблицею»), діаграму, макроси, упроваджені і зв'язані об'єкти з інших застосувань, наприклад, Word. Файл книги має розширення .xls (від англ. Sheet — аркуш), шаблону — .xlt (від template — шаблон), робочої області — .xlw, макросів — .xla (від Add-in-Makros). Вікно Excel може відображувати декілька вікон робочих книг, з якими можна одночасно працювати.

Навігації по аркушу з використанням миші IntelliMouse


Миша IntelliMouse дозволяє виконувати прокрутку аркуша і змінювати масштаб, що особливо зручно при роботі робочими листами великих розмірів.

Таблиця 13.1. Швидка навігація по аркушу за допомогою миші IntelliMouse


Виконувана дія

Метод виконання

Прокрутка аркуша у вертикальному напрямі

Повертати колесо

Прокрутка аркуша в горизонтальному напрямі

Натискувати колесо і переміщати покажчик у бік краю аркуша. Чим далі переміщений покажчик, тим швидше прокручується аркуш

Зміна масштабу аркуша

Повертайте колесо, утримуючи клавішу Ctrl


Перехід на інший аркуш книги


Імена листів відображуються напівжирним шрифтом на вкладках в нижній частині вікна книги зліва від горизонтальної смуги прокрутки. Для переходу з одного аркуша на іншій слід вибрати відповідну вкладку. Аби зробити аркуш активним клацніть вкладку мишею. Зліва від вкладок розташовані кнопки смуги прокрутки, що мають наступне призначення:
перейти до першого аркуша
перейти до попереднього аркуша
перейти до наступного аркуша
перейти до останнього аркуша.
Для прокрутки листів робочої книги слід натискувати кнопку із зображенням стрілки, направленої убік прокрутки. Для прискорення прокрутки листів треба натискувати клавішу Shift. При великій кількості листів рекомендується вказати кнопку прокрутки, натискує праву кнопку миші. Відкриється список, в якому можна вибрати потрібний аркуш. Смугу прокрутки відділяє від горизонтальної смуги прокрутки маркер (вішка) розділення області ярличків . Переміщення маркера управо або вліво збільшує або зменшує кількість ярличків листів, що відображуються. У приведеному на мал. 13.1 прикладі маркер розміщений так, що видно 3 аркуші. Для відновлення числа ярличків тих, що відображуються за умовчанням, покажчик встановлюють на маркер розділення області ярличків і двічі натискують кнопку миші.
Для роботи з листами використовують поєднання клавіш, приведені в таблиці 13.2.

Таблиця 13.2. Поєднання клавіш, використовувані для роботи з листами


Поєднання клавіш

Виконувана операція

Shift+Fl 1 або Alt+Shift+Fl

Вставити новий аркуш

Ctrl+Page Down

Перейти на наступний аркуш книги

Ctrl+Page Up

Перейти на попередній аркуш книги

Shift+Ctrl+Page Down

Виділити поточний і наступний листи книги

Shift+Ctrl+Page Up

Виділити поточний і попередній листи книги


Швидкий перехід до вічка за її адресою або ім'ям


Швидко перейти до вічка за її адресою або ім'ям можна наступними способами:

  •  Клацнути адресу поточного вічка в полі Ім'я (Name) у рядку формул (на мал. 13.1 в нім відображує адреса вічка С5), ввести ім'я або адресу іншого вічка і натискувати клавішу Enter. Цим способом зручно користуватися для переходу до вічка, яке не видно у вікні в даний момент (Привласнення імені вічку або діапазону розглянуте в главі 14 в розділі «Імена вічок, діапазонів, формул і констант»).
  •  Вибрати команду Перейти (Go To) у меню Правка (Edit) (поєднання клавіш Ctrl+G) або натискувати клавішу F5. Відкриється діалогове вікно Перехід (Go To) показане на мал. 13.2. Ім'я вічка вибирають в полі Перейти до (Go To) або вводять в поле Заслання (Reference) і натискують кнопку ОК. Дана команда дозволяє перейти до будь-якого з чотирьох останніх вічок, до яких була застосована команда Перейти (Go To). Цю команду можна використовувати для переходу до іменованого діапазону вічок, тобто діапазону вічок, кіторый має ім'я. Після вибору команди іменований діапазон виділяється (Завдання діапазону вічок розглянуте в главі 14, в розділі «Виділення даних»).Мал. 13.2 Вікно переходу до заданого вічка

 

Друзі сайту:


1
2 3 4

::  Меню ::

Введення
Початкові відомості про Microsoft Office System і Microsoft Office 2003 Перегляд документа у вікні додатка Microsoft Office 2003. Створення, відкриття, збереження і відновлення документа
Знайомимося з Microsoft Word 2003 Редагування документа Word 2003 Автоматизація виконання окремих операцій в Word 2003
Форматування текстового документа
Робота з таблицею і написом
Використання меню Вставка. Вставка і форматування малюнка в Word
Стилі і шаблони, структура документа
Оформлення документа
Налаштування параметрів роботи Word 2003
Друк документа Word Знайомимося з Excel 2003
Введення і редагування даних Excel
Форматування і захист аркуша Excel 2003
Виконання розрахунків по формулах в Excel 2003 Побудова діаграм, свідомість малюнка на аркуші Excel
Аналіз даних в Excel 2003
Друк документа і налаштування Excel 2003
Знайомимося з Outlook 2003
Теки Outlook і їх призначення
PowerPoint 2003 — засіб для створення і демонстрації презентацій
Знайомиться з Microsoft Access 2003 Використання запитів для роботи з даними
Створення і використання форм в Access 2003 Звіти, сторінки доступу до даних, макроси, налаштування бази даних Access 2003
Використання Microsoft Office 2003 для роботи в Інтерлеті
Використання декількох додатків Microsoft Office 2001 в одному документі. Підтримка розпізнавання мови і голосове управління комп'ютером


:: Каталог ::

 

Автомобили Производство Наука и образование Домашний очаг Спорт Новости и СМИ Компьютеры Товары и услуги Отдых и развлечения Мобильники  Медицина и здоровье Бизнес и финансы Работа и заработок Непознанное Интернет Справки Общество и политика Культура и искусство Юмор  


:: Підтримка ::

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2003
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Статистика ::

 

:: Навігация ::

  Головна
  Гостьова книга
  Додати у вишукане  

 

 

 


 

Copyright © Asentli, 2008