Вживання фільтру


Фільтром називається набір умов, вживаних для відбору або сортування даних. Вживання фільтру дозволяє обмежити кількість записів, що переглядаються, і відібрати лише ті записи, які задовольняють заданим умовам. Фільтри не зберігаються після закриття таблиці або форми, тому їх доводиться створювати заново після відкриття таблиці або форми.
Для проведення відбору за певними умовами вкажіть таблицю або форму і поле, по якому вироблятиметься фільтрація записів. Наприклад, вас можуть цікавити співробітники фірми, що пропрацювали в ній 5 років. У Access підтримуються різні способи відбору записів за допомогою фільтрів. Нижче розглянуто два способи фільтрації: фільтр по виділеному фрагменту і розширений фільтр.

Фільтр по виявленому фрагменту


В деяких випадках нам треба знайти в базі даних лише ті записи, які містять виділене значення і служить зразком для відбору. Наприклад,, існує велика таблиця з даними про автомобілі. Виділимо в таблиці поле 2109 в стовпці Машини ВАЗ. При фільтрації по виділеному в таблиці фрагменту залишаться лише записи про ВАЗ 2109.
За допомогою фільтру можна також відібрати ті записи, які в даному полі не містять виділене значення. Для створення фільтру виділите значення, клацніть його правою кнопкою миші і виберіть команду Виключити виділене (Filter Excluding Selection) . Стосовно розглянутого вище прикладу після проведення фільтрації з виключенням виділеного в стовпці Машини ВАЗ відображуватимуться записи про всі моделі ВАЗ, за винятком ВАЗ 2109.
Команда Фільтр для (Filter for) дозволяє ввести значення або вираження, яке служитиме критерієм фільтрації при пошуку. Для виконання процесу фільтрації виберіть в меню Записи (Records) команду Застосувати фільтр (Apply Filter, Sort) або натискуйте кнопку Застосувати фільтр (Apply Filter) на панелі інструментів.

Розширений фільтр


На екрані відображуватиметься вікно, розглянуте в попередньому розділі «Вживання сортування». У вічко Умови відбору (Criteria) введіть критерії, по яких вироблятиметься фільтрація. Як критерій можна використовувати різні текстові значення, наприклад Or якщо ви хочете відображувати замовлення вартістю більше 1500 рублів (мал. 24.18), оператори рівне «=», більше «>», меньше«<», не рівно «0», дати, наприклад, ви можете вибрати замовлення, отримані на останній день кожного місяця.
Для пошуку записів, що мають в конкретному полі порожні або непорожні значення, введіть в це поле вираження Is Null або Is Not Null. (Ці значення можна вибрати із списку в полях, що мають типа «поле MEMO», «поле об'єкту OLE» або «Гіперпосилання», і в обчислюваних полях в запитах.)Мал. 24.18 Вікно, що дозволяє виконати фільтрацію з певною умовою відбору

Для виконання фільтрації виберіть команду Застосувати фільтр (Apply Filter)) у меню Записи (Records). Фільтри зберігаються автоматично при збереженні таблиці або форми. Таким чином, при повторному відкритті таблиці або форми можна знову застосувати збережений фільтр. При збереженні запиту фільтр зберігається автоматично, але умова фільтру не додається до вмісту бланка запиту. При повторному відкритті запиту можна знову застосувати збережений фільтр. Після закінчення роботи з фільтром для відображення всієї таблиці виберіть в меню Записи (Records) команду Білядалить фільтр (Remove Filter, Sort) або вимкнути на панелі інструментів кнопку Застосувати фільтр (Apply Filter) .

Вправи


1. У вікні учбової бази даних Борей виберіть таблицю Клієнти і проведіть фільтрацію по виділеному значенню в полі Посада. Вправу можна виконати таким чином:

  •  у вікні бази даних на вертикально розташованій панелі Об'єкти (Objects) виділите значок Таблиці (Tables) (див. мал. 24.1)у списку таблиць двічі клацніть Клієнти і проглянете дані по клієнтах;
  •  виберіть в меню Вигляд (View) команду Режим таблиці (Datasheet View) ;
  •  за допомогою горизонтальної смуги прокрутки перейдіть до поля Посаду і виділите в нім значення Бухгалтера;
  •  виділите в меню Записи (Records) команду Фільтр (Filter) Фільтр по виділеному (Filter by Selection) .


2. У вікні учбової бази даних Борей проведіть сортування записів по полю Місто. Вправу можна виконати таким чином:

  • у вікні бази даних на вертикально розташованій панелі Об'єкти (Objects) виділите значок Таблиці (див. мал. 24.1), в списку таблиць двічі клацніть Клієнти;
  •  виділите стовпець Місто, клацанням миші в області виділення стовпця. Звернете увагу, що коли покажчик миші знаходиться в області виділення стовпця, він набирає вигляду жирної стрілки, направленої вниз;
  •  на панелі інструментів натискуйте кнопку Сортувати за збільшенням (Sort Ascending).


Виводи


1. Для перегляду результатів запиту у вікні бази даних на вертикально розташованій панелі Об'єкти (Objects) виберіть значок Запити (Queries) і двічі клацніть ім'я запиту в списку (див. мал. 24.1).
2. Будь-які зміни в запит слід вносити в режимі конструктора. Аби створити запит в режимі конструктора на вертикально розташованій панелі Об'єкти (Objects) виберіть значок Запити (Queries) (див. мал. 24.1) і натискуйте кнопку Створити (New) на панелі інструментів.
3. Для розширення умов відбору можна використовувати рядок або (or ) у бланку запиту.
4. При складанні запиту з використанням обчислюваного поля введіть у вічко Поле бланка запиту ім'я стовпця, в якому будуть представлені результати обчислень, і після двокрапки вираження в квадратних дужках.
5. Для спрощення процесу додавання в запит функцій, констант, операторів і загальних виразів можна використовувати Будівник виразів (Expression Builder).
6. Для зміни групи записів за допомогою запиту на оновлення відкрийте запит в режимі конструктора (див. вище розділ «Створення і запуск запиту») і виберіть в меню Запит (Query) команду Оновлення (Update Query) або натискуйте стрілку поряд з кнопкою Типом запиту на панелі інструментів і виберіть команду Оновлення.
7. Для пошуку значення в полі виберіть команди Знайти (Find) у меню Правка (Edit) (див. мал. 24.14). Для прискорення пошуку поставте курсор в полі, по якому проводитиметься пошук. Натискуйте кнопку Знайти далі (Find Next).
8. Для створення складних фільтрів виберіть в меню Записи (Records) команду Фільтр (Filter), Розширений фільтр (Advanced Filter/Sort).

 

Друзі сайту:


1
2 3 4

::  Меню ::

Введення
Початкові відомості про Microsoft Office System і Microsoft Office 2003 Перегляд документа у вікні додатка Microsoft Office 2003. Створення, відкриття, збереження і відновлення документа
Знайомимося з Microsoft Word 2003 Редагування документа Word 2003 Автоматизація виконання окремих операцій в Word 2003
Форматування текстового документа
Робота з таблицею і написом
Використання меню Вставка. Вставка і форматування малюнка в Word
Стилі і шаблони, структура документа
Оформлення документа
Налаштування параметрів роботи Word 2003
Друк документа Word Знайомимося з Excel 2003
Введення і редагування даних Excel
Форматування і захист аркуша Excel 2003
Виконання розрахунків по формулах в Excel 2003 Побудова діаграм, свідомість малюнка на аркуші Excel
Аналіз даних в Excel 2003
Друк документа і налаштування Excel 2003
Знайомимося з Outlook 2003
Теки Outlook і їх призначення
PowerPoint 2003 — засіб для створення і демонстрації презентацій
Знайомиться з Microsoft Access 2003 Використання запитів для роботи з даними
Створення і використання форм в Access 2003 Звіти, сторінки доступу до даних, макроси, налаштування бази даних Access 2003
Використання Microsoft Office 2003 для роботи в Інтерлеті
Використання декількох додатків Microsoft Office 2001 в одному документі. Підтримка розпізнавання мови і голосове управління комп'ютером


:: Каталог ::

 

Автомобили Производство Наука и образование Домашний очаг Спорт Новости и СМИ Компьютеры Товары и услуги Отдых и развлечения Мобильники  Медицина и здоровье Бизнес и финансы Работа и заработок Непознанное Интернет Справки Общество и политика Культура и искусство Юмор  


:: Підтримка ::

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2003
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Статистика ::

 

:: Навігация ::

  Головна
  Гостьова книга
  Додати у вишукане  

 

 

 


 

Copyright © Asentli, 2008